QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků

Posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků vykonává společnost QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. podle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebních výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 91/2016 Z. z. na základě Osvědčení o autorizaci (Registrační číslo AO SK12) a na základě Osvědčení o notifikaci (Identifikační číslo NO 1481) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se ustanovují harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS. Aktuální rozsah autorizace a notifikace QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je uvedený na stránce Ministerstva dopravy a výstavby SR:  zobrazíte kliknutím zde

Počáteční inspekce systému řízení výroby a průběžné dohledy nad systémem řízení výroby vykonává akreditovaný Inspekční orgán I-013. Zkoušky typu výrobků a kontrolní zkoušky parametrů výrobků vykonává akreditovaná Zkušebna stavebních hmot S-301. Pracovníci společnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vykonávají i konzultačně-poradenskou činnost při posuzování parametrů podstatných vlastností stavebního výrobku v systému IV resp. 4, při zpracování zkoušek typu, při vypracování prohlášení o parametrech podstatných vlastností stavebního výrobku, při vypracování dokumentace systému řízení výroby, jako i při dalších činnostech podle požadavků zákazníků.

AUTORIZACE A NOTIFIKACE

file

Autorizace společnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je udělená:

  • na certifikaci výrobků
  • na certifikaci řízení výroby
  • jako zkušební laboratoř

AO SK12

file

Autorizovaná osoba SK12 je oprávněna vykonávat:

  • certifikaci neměnnosti parametrů výrobků na základě vypracování zkoušky typu a vykonávání počáteční inspekce a průběžných dohledů systému řízení výroby stavebního výrobku
  • certifikaci shody systému řízení výroby u výrobce na základě vykonávání počáteční inspekce a průběžných dohledů systému řízení výroby stavebního výrobku
  • určovaní typu výrobku na základě zkoušky typu výrobku

NO 1481

file

Notifikace č. 1481 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 opravňuje AO SK12 vykonávat svoje činnosti podle harmonizovaných technických specifikací. Certifikáty vydané Notifikovanou osobou 1481 jsou platné v celé Evropské unii.

Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán na systémy managementu QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. (CO-SM) působí na Slovensku od roku 2002 jako nezávislý, nestranný a důvěryhodný certifikační orgán akreditovaný Slovenskou národní akreditační službou (SNAS). CO-SM má udělenou akreditaci podle akreditační normy ISO/IEC 17021-1: 2015 na vykonávání certifikace těchto systému managementu:

  • QMS podle EN ISO 9001 – Osvědčení o akreditaci č. 154/Q-030
  • EMS podle EN ISO 14001 – Osvědčení o akreditaci č. 154/R-060
  • SM BOZP podle OHSAS 18001 – Osvědčení o akreditaci č. 154/R-061

Rozsah akreditovaných činností CO-SM je uvedený v přílohách osvědčení o akreditaci. CO-SM poskytne na požádání informace o vydaných / zrušených / pozastavených certifikátech.

základní údaje

QCONTROL s.r.o.,
odštěpný závod
Lesní 693, 664 01
Bílovice nad Svitavou
283 11 060
CZ28311060
ČSOB 225736924/0300
229dhqr

kontaktujte nás

‭605 200 500
info@qcontrol.cz
mapa

pracoviště

Brno
Děčín
Hradec Králové
Olomouc
Praha
Slavníč
Třinec

slovensko

kontaktujte nás

‭+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk

střediska

Bratislava
Svit